श्रेय

संपादन
मिलिंद फणसे
वरदा व. वैद्य
मीरा फाटक
प्रीती छत्रे
नंदन होडावडेकर
चैत रे चैत
अदिती

मुद्रितशोधन
मिलिंद फणसे
वरदा व. वैद्य
मीरा फाटक
प्रीती छत्रे

अंकबांधणी
चित्तरंजन भट
वरदा व. वैद्य
मिलिंद फणसे

रेखाटने
वरदा व. वैद्य

तंत्र व मांडणी
चित्तरंजन भट

विशेष आभार
महेश वेलणकर

phataka