कविता

एक वेल्हाळ पाखरू गजानन मुळे
सुरई मिलिंद फणसे
पुन्हा कुमार जावडेकर
अर्थ मनीषा साधू
काय करायचं सोनाली जोशी
भुरभुरता पाऊस गजानन मुळे
काहीतरी असतं वैभव देशमुख
मन हे फुले सोनाली जोशी
अवेळीच कसे गजानन मुळे
झाक प्रदीप कुलकर्णी
गोष्ट अनंत ढवळे