श्रेयनामावली

गद्य संपादन - वरदा व. वैद्य, विनायक गोरे, चक्रपाणि चिटणीस, हर्षल भडकमकर, मृदुला गोरे
पद्य संपादन - चक्रपाणि चिटणीस, हर्षल भडकमकर, विनायक गोरे, मृदुला गोरे
मुद्रितशोधन - वरदा व. वैद्य, विनायक गोरे, चक्रपाणि चिटणीस, मिलिंद फणसे
अंकबांधणी - चित्तरंजन भट, वरदा व. वैद्य, भूषण करमरकर
रेखाटने - वरदा व. वैद्य
तंत्र व मांडणी - चित्तरंजन भट
अंकव्यवस्थापन - वरदा व. वैद्य
विशेष आभार - महेश वेलणकर
ऋणनिर्देश - सोनाली जोशी