श्रेयनामावली

मुद्रितशोधन व संपादन

मिलिंद फणसे, वरदा व. वैद्य, चैत रे चैत, मीरा फाटक व विनायक गोरे

अंकबांधणी

मनोगत प्रशासन, मिलिंद फणसे

तंत्र व मांडणी

मनोगत प्रशासन, चित्तरंजन भट

रेखाटने व संपादकीय

वरदा व. वैद्य

विशेष आभार

महेश वेलणकर