ऑगस्ट २३ २००७

व्यक्तिनिरपेक्ष प्रेमाचे सुनीत

ह्यासोबत

      जेंव्हा 'ती' शिरली हळूच अमुच्या कंपूमधे नेमकी,
नक्की कोण तिच्या मनांत भरले होते, कुणा ना कळे!
होते 'इच्छुक' सर्व आंतुन, तरी जो तो दुज्याला पिळे!!
      बोले 'सूचक काहि' काल परि ती, अन् 'तो' निघे 'मी'च की!

      सारे टाकत जीव हो तिजवरी माझ्याप्रमाणे जिथे,
गेली माझिच 'मूक साद' तिजला ऐकू कशी काय ती?
हे धागे गतजन्मिचे, कि मटका, की काही टेलीपथी?
      साला हे मिळणे घबाड - नसता ध्यानीमनी काहि ते!!

      होतो आम्हि महारथी अतिरथी सारेच कंपूमधे,
सारे एकुलते, बरे मिळवते, सद्वर्तनी, देखणे!
ऐशांतून तिने मलाच वरिले?! वा! धन्य झाले जिणे!
      "ए, तारा अपुल्या कश्या ग जुळल्या?" - मी बोलता ती वदे --

      "ऐसी क्वालिफिकेशने जवळ, तो चाले 'कुणीही' मला
'अल्फाबेटिकली' बघून, पहिला प्रस्ताव केला तुला!!"

पुणे १९८४

Post to Feed

हा हा
छान
अंतर्यमके
वा!
सारे एकुलते, बरे मिळवते, सद्वर्तनी, देखणे!
इच्छुक
आवडले

Typing help hide