फेब्रुवारी १५ २००८

काही नवीन पुणेरी पाट्या

नमस्कार

मी मनोगत वर नवीनच आहे. तेव्हा काही लिहिताना चुकले तर माफ करा.

अभिप्राय जरुर कळवा....

अधिक पुणेरी पाट्या येथे पहा...

दुवा क्र. १

Post to Feedपार्किंगची पाटी
पहिली पाटी
हा हा हा
पुणेरी पाट्या.
मस्त
सही
आभारी आहे
आणखी एक वाचलेली पाटी
कमांडोजची भानगड

Typing help hide