• user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM sessions WHERE timestamp >= 1416839350 AND uid = 0 in /home/manogat/public_html/d62/includes/session.inc on line 144.
  • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT DISTINCT u.uid, u.name, s.timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1416839350 AND s.uid > 3 GROUP BY u.uid ORDER BY s.timestamp DESC in /home/manogat/public_html/d62/modules/user/user.module on line 832.
फेब्रुवारी १५ २००८

काही नवीन पुणेरी पाट्या

नमस्कार

मी मनोगत वर नवीनच आहे. तेव्हा काही लिहिताना चुकले तर माफ करा.

अभिप्राय जरुर कळवा....

अधिक पुणेरी पाट्या येथे पहा...

दुवा क्र. १

Post to Feedपार्किंगची पाटी
पहिली पाटी
हा हा हा
पुणेरी पाट्या.
मस्त
सही
आभारी आहे
आणखी एक वाचलेली पाटी
कमांडोजची भानगड

Typing help hide