एप्रिल २००५

खरा शब्द कुठला?

मृदुलाताईंनी मला वैयक्तिक निरोपाने एक प्रश्न विचारला होता.  आंतर्देशीय म्हणजे देशान्तर्गत का दोन (किंवा) अधिक देशामधला असा तो प्रश्न होता.  मला वाटले की जाणकार मनोगती याचा उकल चांगला करतील.  सध्या माझा मेंदू एव्हढा कार्यक्षम नाही.

तो निरोप इथे उद्धृत करूत आहे.

कलोअ,
सुभाष

***********

नमस्कार भाष,

उत्खननात आता 'आंतर्देशीय सामन्यांचे निकाल' नावाची तुम्ही सुरू केलेली चर्चा वाचली. शंका मूळ मुद्द्याला सोडून असल्याने निरोप लिहीत आहे.
'आंतर्देशीय पत्र' म्हणजे देशांतर्गत ठिकाणी पाठवता येणारे. त्यावरून आंतर्देशीय सामने म्हणजे रणजी वगैरे नव्हेत का? म्हणजे इन्ट्रानॅशनल? इंटरनॅशनलला मराठीत काय म्हणायचे? आंतरराष्ट्रीय? किंवा आंतरराष्ट्रीय=आंतर्देशीय असेल तर देशांतर्गत खेळल्या जाणार्‍या सामन्यांना काय म्हणायचे?

मृदुला.

तुमचे म्हणणे बरोबर आहे.  माझ्या मते "अंतर" देशीय आणि आंतर्देशीय" असे इंग्रजी मधल्या "इंटर" आणि "इंट्रा" असा फरक दाखविणारे दोन शब्द आहेत.  आंतर्राष्ट्रीय लिहिल्याने तो फरक जाणवणार नाही कारण आंतर्राष्ट्रीय=इंटरनॅशनल हे रूढ समीकरण आहे.

चला आपण मनोगतींनाच विचारू या हा प्रश्न !!!!

(मार्गशोधक) सुभाष

Post to Feed

किंचित फरक
अंतर्गत
पत्रावर काय लिहिले आहे
आंतर्देशीय पत्र.
अंतः व आंतर
सहमत
देशान्तर्गत
अन्तर व आंतर एकच
असहमत
भाषप्रभृतींशी सहमत
हिंदी आणि मराठी
अंतर्देशीय
क्लृप्ती की क्लुप्ती?
क्लृप्ती योग्य. क्लुप्ती अयोग्य.
अजून एक...
क्लृप्तीपेक्षा कॣप्ती
धन्यवाद!
लृ आणि ऌ
योग्य शब्द कोणता - ब्रम्ह की ब्रह्म?
अथर्वशीर्षाकरिता ब्रह्म
उच्चार करून पाहा
मराठी आणि संस्कृत
आभार.
भुभ्यांचे की भुभवांचे?
अफू पासून अफवा ?
बटू पासून बटवा?
अफूच्या अंमलाखाली ...
अळू पुल्लिंगी नाही.
लाडू
लाडू
लड्‍डुकः
'लड्‌डु'सुद्धा!
उकार व व
अपत्यार्थक रूप
य्वोरियङुवङौ
दुरुस्ती.
आणखी दुरुस्ती!
अफवाह
अगदी
अंतर्देशीय आणि आंतरदेशीय
बरोबर
किल्बिश/किल्बिष/किल्मिष
किल्मिष
किल्मिष - अपभ्रष्ट रूप
किल्‌मिष/किल्‌बिष
कल्मष असे सुद्धा
कल्मष
थोडं विषयांतर
इक
च्वी रूप
घोटाळा होण्यामागचं कारण काय?
माझी गल्लत झाली
भाषक आणि भाषिक
भाषक
भाषक, भाषिक आणि 'च्वि'
स्वैपाक कि स्वयंपाक कि रांधण?
वू आणि ऊ ??
असे लक्षात ठेवावे

Typing help hide