फेब्रुवारी २००९

गड किल्ले छत्रपति शिवाजी महाराजांचे - प्रमोद मांडे (ज्येष्ठ इतिहास सन्शोधक)

२२/०२/२००९ - सा. ६:००

व्याख्यान: गड किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 

वक्ते- श्री. प्रमोद मांडे (ज्येष्ठ इतिहास सन्शोधक व लेखक)

स्थळः वर्मा होल, साहित्य दर्शन पुस्तक प्रदर्शन, चाफेकर चोक, चिन्चवड, पुणे

वेळः संध्याकाली ६.०० वाजता. दि. २२/०२/२००९

Post to Feed
Typing help hide