• user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM sessions WHERE timestamp >= 1416877746 AND uid = 0 in /home/manogat/public_html/d62/includes/session.inc on line 144.
  • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT DISTINCT u.uid, u.name, s.timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1416877746 AND s.uid > 3 GROUP BY u.uid ORDER BY s.timestamp DESC in /home/manogat/public_html/d62/modules/user/user.module on line 832.
जुलै २०१०

सुविचार..

आजच वाचनात आला. ईंग्रजीतून होता, मी माझ्या कुवतीप्रमाणे मराठीत मांडत आहे. तो सुविचार असा होता -

ज्याला माहित नाही अन त्याला माहित नाही त्याला माहित नाही - तो मुर्ख आहे..

----- त्याच्या पासून दूर रहा.

ज्याला माहित नाही अन त्याला माहित आहे की त्याला की त्याला माहित नाही - तो सरळमार्गी आहे..

---- त्याला शिकवा.

ज्याला माहित आहे अन त्याला माहित नाही की त्याला माहित आहे - तो निद्रिस्त आहे..

---- त्याला जागवा.

ज्याला माहित आहे अन त्याला माहित आहे की त्याला माहित आहे - तो सत्पुरुष आहे..

---- त्याचं अनुकरण करा.

माणसांचं सरळ सरळ चार विभागात वर्गिकरण केलंय. मला असं वाटतं यातला प्रत्येकी थोडा थोडा भाग आपल्या सगळ्यांत असतो. थोडं स्वतःला विचारून बघितलं तर लक्षात येईल. तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.. 

Post to Feedवरील सुभाषिताचे...
एक प्रकार राहिला - सर्वज्ञ
हम्म..
आम्ही सरळमार्गी

Typing help hide