ऑक्टोबर २०१०

दिवाळी अंकासाठी लेखन पाठविण्याचे आवाहन

समस्त रसिक मनोगती सदस्य हो,
मनोगत दिवाळी - २०१० ह्या अंकासाठी मनोगती लेखक-कवींकडून साहित्य  मागवण्यात येत आहे. या दिवाळी अंकाची रचना ढोबळमानाने अशी असेल:

१. कथा
(या विभागात कथा/गोष्ट या सदरात मोडणारे सर्व काही.)
२. लेख
(या विभागात वैचारिक/विनोदी/सामाजिक लेख असतील.)
३. अनुभव
(या विभागात अनुभव, प्रवासवर्णने, स्वतःसोबत/इतरांसोबत घडलेल्या/पाहिलेल्या एखाद्या घटनेचे वर्णन इ. लेखनप्रकार असतील.)
४. मला आवडलेले
(यात आपण वाचलेल्या पुस्तकाचे परीक्षण, गाण्याचे/कवितेचे/चित्रपटाचे रसग्रहण इ. असेल.)
५. मुलाखती
(यात घेतलेल्या मुलाखती इ. असतील.)
६. पद्य विभाग
(यात पद्य या प्रकारात मोडणारे सर्व काही, उदा.  कविता, गझला, विडंबने, चारोळ्या, वात्रटिका, मुक्तके, मुक्तछंद इ. इ. प्रकाशित करण्यात येईल.)
७. माझे मनोगत
(यात 'मनोगत'संबंधी कविता, लिखाण, विडंबन, अनुभव यांचा समावेश असेल.)
८. संकीर्ण
(यात शब्दकोडी, कूटप्रश्न, पाककृती, हास्यचित्रे/व्यंगचित्रे, पानपूरके इ. गोष्टींचा समावेश असेल.)


मनोगती लेखक/कवींना हे आवाहन आहे की त्यांनी आपले पूर्वी कुठेही प्रकाशित न झालेलेस्वलिखित लिखाण संपादक मंडळास diwali.manogat@gmail.com या पत्त्यावर विरोपाने अथवा दिवाळीमनोगत ह्या मनोगत खात्यावर व्य.नि.द्वारे पाठवावे. अंकसमितीला काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा ह्या हेतूने सदस्यांनी शक्यतो सप्टेंबर अखेरीच्या आत लिखाण पाठवावे. सप्टेंबर अखेरीनंतर आलेल्या लिखाणाचा अंकसमितीला उपलब्ध असलेल्या वेळानुसार विचार केला जाईल.

लिखाण टेक्स्ट फायलीच्या स्वरूपातच पाठवावे. टेक्स्ट फाइल बनवण्यात अडचणी आल्यास लिखाण .doc फाइल किंवा गूगल विरोपात थेट मराठीत लिहून पाठवले तरी चालेल. कृपया प्रोप्रायटरी फॉन्ट वापरून लेखन पाठवू नये, तसेच .pdf फाईल्सदेखील पाठवू नयेत. तुमच्या संगणकावर नॉन-प्रोप्रायटरी Unicode फॉन्ट नसल्यास मनोगतचा टेक्स्ट एडिटर (अथवा बरहा किंवा गमभन) वापरून त्याच्या टेक्स्ट बॉक्समध्ये लेखन करावे व ते Notepad मध्ये अथवा थेट विरोपात कॉपी-पेस्ट करावे. साहित्य विरोपाने पाठवताना 'Subject : मनोगत दिवाळी अंक:कथा/कविता/लेख (जो आपल्या लिखाणाचा लेखनप्रकार असेल तो): लेखाचे/कवितेचे शीर्षक' अशा विषयाने विरोप पाठवावा जेणेकरून लिखाणाचे वर्गीकरण करणे सोपे जाईल.

कृपया खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी:

- लिखाण शक्यतो सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीच्या आत पाठवावे.
- लिखाणात (शक्य तितके) शुद्धलेखनाचे नियम पाळलेले असावेत. यासाठी मनोगत शुद्धिचिकित्सकाचा वापर करता येईल. परभाषिक शब्द एकूण लेखनाच्या दहा टक्क्यांहून अधिक नसावेत.
- पाठवल्या जाणाऱ्या गद्य प्रकाराची लांबी (शब्द मोजणीत धरून, रिकाम्या ओळी मोजून नव्हे) किमान संगणक-पडद्याची (स्क्रोल न करता) उंची पूर्ण भरेल इतकी तरी, आणि कमाल (वाचकांच्या सहनशक्तीचा विचार करून) कितीही असावी.
- कोणत्याही प्रकारचे लिखाण पाठवताना त्याची सॉफ्ट/हार्ड प्रत स्वतःजवळही ठेवावी.
- लिखाणात खूप जास्त प्रमाणात '....', '!!', 'इमोटिकॉन्स/भावमुद्रा’, उदा. :D) इ. टाकणे शक्यतो टाळावे.
- मोठे गद्य लिखाण पाठवताना एकाच भागात पूर्ण पाठवावे. वेळेची अडचण असल्यास मनोगतावरील अप्रकाशित लेखनाचा पर्याय वापरून रोज थोडे थोडे लिखाण करून पूर्ण झाल्यावर एकदम पाठवल्यास उत्तम.
- पद्य आणि गद्य दोन्ही पाठवताना त्यात खूप अनावश्यक मोकळ्या ओळी नसाव्यात (उदा. समास १ ओळीऐवजी ३-४ मोकळ्या ओळी सोडून केलेला इ.)
- अनुवादित लिखाण पाठवल्यास तसा उल्लेख करावा व मूळ लिखाणाचे शीर्षक, मूळ लेखकाचे नाव व मूळ लिखाण महाजालावर उपलब्ध असल्यास त्याचा दुवा हे कळवावे.
- या दिवाळी अंकात व्यक्त केलेल्या राजकीय/सामाजिक विचार/मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.
- जास्त प्रमाणात दर्जेदार लिखाण आल्यास निवडीत दर्जा चांगला असूनही काही लिखाणाची निवड न होणे शक्य आहे. निवडीचे निकष कोणताही पक्षपात न करता ठरवले व पाळले जातील व चांगल्या लिखाणाला न्याय द्यायचा प्रयत्न नेहमीच राहील.
- पाठवलेल्या लिखाणात संपादक मंडळाने आवश्यकतेनुसार शुद्धलेखन तपासणी व दुरुस्ती, अंकातल्या उपलब्ध जागेनुसार मांडणी (ले-आऊट)मध्ये माफक बदल (लिखाणाचा आशय न बदलता), राहिली असल्यास विरामचिन्हे घालणे इ. करण्यास लेखकाची परवानगी गृहीत धरलेली आहे.
- आक्षेपार्ह लिखाण/काही इतर वाक्यरचना/व्याकरण विषयक संपादनाची गरज शक्यतो भासणार नाहीच अशी अपेक्षा आहे. पण जर भासलीच तर सदर लेखकाशी संपर्क साधून सल्लामसलतीनंतरच हे बदल केले जातील.
- मनोगतावर दिवाळी अंकाशी संबंधित घोषणा/लिखाण यापुढे 'दिवाळीमनोगत' या सदस्यनामावरून केले जाईल. आपल्या शंकांना उत्तरे, आपला व्यक्तिगत निरोपातून पत्रव्यवहारही फक्त याच सदस्यनामाशी व्हावा. प्रशासकांना अथवा अंकसमितीच्या सदस्यांना त्यांच्या नावांनी असलेल्या मनोगत खात्यांवर दिवाळी अंकासंबंधित व्य. नि. पाठवू नयेत ही विनंती. अंकविषयक व्यवहारांमध्ये सुसूत्रता आणणे हा यामागचा उद्देश आहे.
- 'माझे मनोगत' हा खास भाग मनोगतावर/मनोगताचे संदर्भ असलेल्या लिखाणासाठी केला आहेच. तेव्हा लेखकांना विनंती की त्यांनी इतर विभागांसाठी लिखाण पाठवत असल्यास त्यात मनोगत संदर्भांचा उल्लेख करू नये. पूर्वसंदर्भ माहिती नसल्याने मनोगतावर नव्या असलेल्या सदस्यांचा/अ-मनोगती रसिक वाचकांचा दिवाळी अंक वाचताना गोंधळ उडू नये हा यामागचा एकमेव उद्देश.
- लिखाण अंक-समितीकडे पोहोचल्यावर त्याची पोच शक्य तितक्या लवकर देण्यात येईल. मात्र लिखाणाची पोच म्हणजे स्वीकृती नव्हे ह्याची कृपया नोंद घ्यावी. लिखाण पाठवण्याची अंतिम तारीख उलटल्यानंतरच आलेल्या लिखाणातून निवड केली जाईल व त्यानंतर स्वीकृती/अस्वीकृती कळवली जाईल.

मराठीतून लिखाणासंबंधी थोडेसे मार्गदर्शन -

१.     नोटपॅड: बरहा/गमभन/मनोगतात टंकलेखन करून ते नोटपॅड मध्ये चिकटवावे अथवा बरहाडिरेक्ट वापरून थेट नोटपॅड/वर्डमध्ये टंकावे आणि फाइल साठवताना (सेव करताना) खाली फॉर्मॅट/एन्कोडींग 'यूटीएफ८' निवडावे. फाइल सेव केल्यावर परत उघडून पाहावी.

२.     अप्रकाशित लिखाण: मनोगतावर लेखन करावे मध्ये जाऊन 'प्रकाशित करा' या शब्दांमागची 'बरोबर' ची खूण काढून टाकावी आणि रोज थोडे थोडे लिखाण करावे. अर्थात या लिखाणाचा अतिरेक झाल्यास मनोगत सेवादात्यावर भार पडण्याची शक्यता आहे.

३.     गूगल: युनिकोड स्वरूपातील लिखाण गूगल मेल वर दिसू शकते. कोणत्यातरी मराठी टंकलेखन प्रणालीने लेखन करून ते गूगल मेल मध्ये कॉपी पेस्ट करून विरोपाद्वारे पाठवावे. अन्यथा जीमेलवर नवीन मेल (Compose  Mail मधून) लिहायला घेऊन लिप्यंतरण भाषा (Transliteration Language) मराठी/हिंदी निवडून लिखाण करावे. लिखाण पूर्ण होईपर्यंत थोड्याथोड्या वेळाने जतन करून (सेव करून) ठेवावे. हे लिखाण मसुद्यांमध्ये साठविले जाते. रोज थोडे थोडे लिखाण करावे आणि लिखाण पूर्ण झाल्यावर दुवा क्र. २ या पत्त्यावर विरोपाद्वारे पाठवावे.

Post to Feed

आश्चर्य
तुम्ही शकुनाचा नारळ फोडलात
सुरुवात...
माझेच जुने लेख इथे देता येतील का ?
अप्रकाशित लेख
एक शंका
दिवाळी अंकासाठी संपर्क येथे करावा
छत गळती
एक विचारायचंय
अंक
शंका
पाठवा
१० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ केली आहे
पाककृती पाठविण्यासाठी आवाहन
प्रिय प्रशासक
दिवाळी अंक निर्मितीतला प्रशासनाचा सहभाग
दिवाळी अंक कधी ?
देवाळी अंकासाठी साहित्य
कृपया दिवाळी अंक कधी येणार ते कळवाल का ?
अंक अंकसमितीने प्रशासनाकडे सुपूर्त केल्यावर
लवकरच
आज दिवाळी सुरु...
अंक प्रशासनाकडे आलेला आहे
दिवाळी अंक

Typing help hide