ऑगस्ट १९ २०११

डॉ. गं. ना. जोगळेकर स्मृती पुरस्कार

२०/०८/२०११ - सा. ६:००
२०/०८/२०११ - रा. ८:००
महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे व जोगळेकर कुटुंबीय यांच्या वतीने यंदाचा डॉ. गं. ना. जोगळेकर  स्मृती पुरस्कार

मराठीचे ज्येष्ठ  अभ्यासक प्रा. द. पं. जोशी (अध्यक्ष, मराठी साहित्य परिषद, हैद्राबाद) यांना,

डॉ. गो. बं. देगलूरकर यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहे.

शनिवार, दि. २० ऑगस्ट २०११, सायं. वाजता.

स्थळः महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे माधवराव पटवर्धन सभागृह,  पुणे ३०

Post to Feed
Typing help hide