जानेवारी १८ २०१७

सांजवेळचे गीत

सांजवेळचे गीतं

आज मी व्यथितं आहे
उर्वरीत आयुष्य व्यतीत आहे
सुख हे माझ्यासाठी कथित आहे
दु:ख हेच माझे अतीत आहे

बंदिस्त या साऱ्या वेदना
सांगू कोनाला, कोण मित आहे
मुखवटे घालून जनात हसतो
हे सारे विहित आहे

एक तुझीच आठवण
तिच आज लिहितं आहे
स्वप्न ते भंगले जे
सांजवेळचे गीतं आहे

राजेंद्र देवी

Post to Feed

सांजवेळेच गीत
सांजवेळचे गीतं
सांजवेळच गीत
मला पण

Typing help hide