मार्च १७ २०१७

जाहली आहेत माणसे

जाहली आहेत माणसे इतकी विषारी
नकळतच डसतात आणि व्याकुळ जीव होतो

घासतो आहेच जाणिवा बुद्धीप्रमाणे
टोमणाही आजकाल मग, घोटीव होतो
अनिल रत्नाकर

Post to Feed


Typing help hide