मार्च २८ २०१७

आठवणींची गुढी....

आठवणींची गुढी....

लेऊन मोरपिसांच्या
आठवणींची साडी
मनात माझ्या आज उभी
तुझ्या आठवणींची गुढी....

मनाच्या टोकाशी
आठवणींचा पालथा घडा
मनाच्या अंगणी पडला
तुझ्या आठवणींचा सडा

कडुनिंबाच्या चैत्र पालवीला
फुलला आठवणींचा फुलोरा
बांधून प्रेमाची साखर गाठी
वाढवली त्याची गोडी
मनात माझ्या आज उभी
तुझ्या आठवणींची गुढी....

एकदा तरी डोकाउन बघ
माझ्या मनाच्या खिडकीत
दिमाखात उभी आहे
तुझ्या आठवणींची गुढी....

ये परतुनी पुन्हा वाढवू
आपल्या आयुष्याची गोडी
खोटी न ठरो ही आशा वेडी
मनात माझ्या आज उभी
तुझ्याच आठवणींची गुढी....

राजेंद्र देवी

Post to Feed


Typing help hide