मार्च ३० २०१७

गुढी

गुढी

गुढीसाठीच पाट धुतले समाजातले
गणंगानेच  वाहिले पुष्प परसातले

कडूलिंबात सत्य घोटाळले आज ते
गडूला, लाज झाकण्या पालथे घातले

लबाडांना जरा दणकवूच रे वेळुने
खडीसाखरच ल्यायले पदक ते मातले

जरीचे वस्त्र झाकते लाज बेताल ती
फुलांनी छपविले विचार ते नरकातले

 हळद कुंकू अता खरे राहिलेच नाही
 रुधीर किती ते भकास अता जखमातले

अनिल रत्नाकर

Post to Feed


Typing help hide