एप्रिल १० २०१७

घडी

घडी घालून ठेवले संस्कार मी कपाटात
सणावारास काढतो थाटात चारचौघात

कधी माझाच चेहरा मी झाकतो रुमालात
मला मीही अनोळखी भलताच चारचौघात

अनिल रत्नाकर

Post to Feed


Typing help hide