मे २०१७

दुर डोंगर

दुर डोंगर पहाडी होती
वृत्तीतच धडाडी होती

नाते बाभळीचे तुटले
बोरीची चहाडी होती

लाजच वाटते नात्यांची
रक्तातच लबाडी होती

नाही शक्य ती ऊभारी
विझलेलीच काडी होती

लुटले गोरगरिबाला पण
नशिबी हातगाडी होती

अनिल रत्नाकर

Post to Feed


Typing help hide