मे १८ २०१७

आठवणी आरस्पानी...

आठवणी आरस्पानी...

तुझ्या आठवणींत
ऋतू व्याकुळ झाले
नभ झाकोळले अन
मन पाकोळी झाले

वाहू लागले सोसाट्याचे वारे
मन सैरभैर झाले
धाय मोकलून ढग रडले
अंगणी श्रावणसडे झडले

साचले रानावनात पाणी
मन गाऊ लागले गाणी
मनाच्या डोहात काळे पाणी
त्यात तुझ्या आठवणी आरस्पानी...

राजेंद्र देवी

Post to Feed


Typing help hide