मे २६ २०१७

जय जवान....

जय जवान....

अजून जन्मदाखल्याची 
वाळली ना शाई
तोच सोडुनी गेलीस
तू मज आई

रुप पाहिले मी
तुझे ठायी ठायी
परी ना भेटली मज
माझी जन्मदाती आई

भोग नशिबाचा
पाहा कसा आई
का तुझ्याच बाबतीत
देव कसा झाला कसाई

आई तुझ्यापायी
तळमळला आत्मा
भारतमाते साठी
झालो आज हुतात्मा

राजेंद्र देवी

Post to Feed


Typing help hide