मे ३१ २०१७

राजकारण

प्रत्येक माणसाच्या जगण्यात राजकारण 
बहुतेक या हवेच्या रक्तात राजकारण

सुटली अनेक कोडी एका क्षणात माझी 
वर्षे निघून गेली कळण्यात राजकारण 

 मागेच राहिलो मी कायम तुझ्या जगाच्या 
मी आणलेच नाही माझ्यात राजकारण 

 नाते तुझे नि माझे शाबूत करून ठेवू
करतील ही उद्या ते अपुल्यात राजकारण 

 पडते गरज तयांना माझी पदोपदी का 
कुठ्ल्या गटात माझे असण्यात राजकारण 

 येथे जगावयाला साधे सरळ असावे 
इच्छे नुसार जगण्या हातात राजकारण 
- स्नेहदर्शन

Post to Feed


Typing help hide