जून २६ २०१७

वणवा....

वणवा...

नभ ढगाळ जरी
मन ओढाळ परी
विरहात भिजतो मी
डोळ्यात श्रावणसरी

लुकलुकते तारे
रात्र ही वैरी
जाचते आठवणींची शय्या
जागतो मी कुशिवरी

तुझ्या आठवणींचा इंद्रधनू
मनाच्या क्षितिजावरी
तुझ्या आठवणींची ठिणगी
पेटवे वणवा अंतरी

राजेंद्र देवी

Post to Feed


Typing help hide