जून २९ २०१७

गुंतला नाही कधीही जीव कोणातच

गुंतला नाही कधीही जीव कोणातच 
एवढा मी गुंतलो दररोज माझ्यातच

तू अहिंसेची कशाला ओढतो चादर 
शान योध्याची खरी तर फक्त लढण्यातच

ही तुझी वृत्ती तुझी भाषा तुझी गाणी 
ठेवली होती गझल तू खोल जगण्यातच

खूप फॉर्मल बोलणे होते तुझे माझे
गोडवा आला कुठे ना मूळ नात्यातच

आजची अपुली अवस्था वेगळी असती
ठेवले असतेस काही फक्त दोघातच.
- स्नेहदर्शन

Post to Feed


Typing help hide