ऑक्टोबर १४ २०१७

त्रिवेणी

[10/6, 11:43 AM] Anil Ratnakar: *त्रिवेणी*

नाते बाभळीचे तुटले
बोरीची चहाडी होती

रक्तातच लबाडी होती

अनिल रत्नाकर


*त्रिवेणी*

झटकली तीने वस्त्रे ती भरजरी
सांडले माझे हृदयच जमिनीवरी

विखुरलो मी पारियाच्या रव्यापरी

*अनिल रत्नाकर*


*त्रिवेणी*
उंची जरा जास्तच गाठली नकळत मीच आज
धड सावलीही नाही मला देता येत आज

माझे मलाही मज, भेटता नाही येत आज

*अनिल रत्नाकर*


*त्रिवेणी*

राहतो आनंदात मी आणि त्यांना त्रास होतो
मी रडू नाही शकत हा काय माझा दोष आहे!

जाणतो, हा त्यांचाच माझ्या यशावर रोष आहे
*अनिल रत्नाकर**त्रिवेणी*

घडी घालून ठेवले संस्कार मी कपाटात
सणावारास काढतो थाटात चारचौघात

मला मीही अनोळखी भलताच चारचौघात

*अनिल रत्नाकर**त्रिवेणी*

मीच होतो माझ्यातुन जरासाच बाजुला कधी
दृश्य दिसते खुप वेगळे, होतोच मी नवा मला

सुप्त होती ती आगही, भासेच गारवा मला
*अनिल रत्नाकर**।।त्रिवेणी।।*

रात्री झोपलो त्या झाडाखाली, दुःख्खे फांदीला टांगली मी
कोणा भासलो मी आत्मा, कोणा वाटे फांदीस भुते लटकली

देता देत गेलो ज्याचे त्याला मी जेव्हा, देव कुळे प्रकटली
*अनिल रत्नाकर*


*।त्रिवेणी।*

रंग माझा करारी करडा आहे
केशरी रक्त, भगवा बुचडा आहे

मीच सरडा असा ओरखडा आहे

अनिल रत्नाकर*।।त्रिवेणी।।*

टोमणे मारले किती त्यांनी मला नको ते
शांत मी राहिलो, तसे जास्तीच भडकले ते

सुप्त ज्वालामुखी ढवळुन स्वतःच अडकले ते

अनिल रत्नाकर*त्रिवेणी*

दिवस ते मोरपंखी होते गाभूळ व्हायचे
ऊंबरे आणि दरवाजेही व्याकूळ व्हायचे

कानही पावलांची तीच्या चाहूल घ्यायचे
*अनिल रत्नाकर*


*त्रिवेणी*

डोईवरीचे ओझे मज दाबून टाकत होते रोजच
ठेवीत गेलो पाय आणि उंचीच माझी वाढत गेली

मार्गातली "ती" मंडळी हळुच पाय बाजुस काढत गेली
*अनिल  रत्नाकर*त्रिवेणी

नाहीच मी बोट ठेवत चुकांवर कोणाच्या शक्यतो
चूक जर माझ्यावरी लादते कोणी तर काय करावे?

माहीत असते घडामोड, अंग तरी त्यांनी झटकावे?
अनिल रत्नाकर*त्रिवेणी*

दांभिक स्पर्धा तशी भलतीच तेथे 
होते गोड हसणे अवघड जरासे

होते मुखवटेही लबाड जरासे

*अनिल रत्नाकर*त्रिवेणी

वेड्या, अरे आधी बरोबर तर ये
जा ना पुढे, नंतर कुठेही मग तू

आधी जरासे, जाणुनी घे जग तू
अनिल रत्नाकरत्रिवेणी

बघतो मी तुच्छतेने त्या कचरा वेचणाऱ्या मुलाकडे का?
कचरा करणे जणू माझा हक्कच पीढिजात असल्याप्रमाणे

सवयीने मी झटकले हात, जणू वागणे चूकल्या प्रमाणे
अनिल रत्नाकर


त्रिवेणी

बघतो मी तुच्छतेने त्या कचरा वेचणाऱ्या मुलाकडे का?
कचरा करणे जणू माझा हक्कच पीढिजात असल्याप्रमाणे

सवयीने मी झटकले हात, जणू वागणे चूकल्या प्रमाणे
अनिल रत्नाकर
[10/ *त्रिवेणी*
श्वासात होते कोंडले मी सदाच ग तुला ते
भाग्यात बघ आहेस माझ्या सखे तुच म्हणोनी

आयाम प्राणातील आहे लयीतच म्हणोनी

अनिल रत्नाकर
[10/9, 9:05 AM] Anil Ratnakar: *त्रिवेणी*

धूर नात्यांचा निघाला जाणतो पक्षी
झोपडी निष्पाप होती जाणतो पक्षी

राख रांगोळीच भाळी जाणतो पक्षी
[10/11, 8:28 AM] Anil Ratnakar: *त्रिवेणी*
जमत नाही मला मिंधे होणे कोणाचे
मदत केली मला कोणी हे विसरत नाही

कळत गेले उगा कोणी कर पसरत नाही
*अनिल रत्नाकर*
[10/11, 8:55 AM] Anil Ratnakar: *त्रिवेणी*
आटलोच घेण्या फायदा मी संधीचा
तापलो किती मी, पोळलो मी कायमचा 

मान ह्या जगी नाहीच रे बासुंदीचा
*अनिल रत्नाकर*

Post to Feed


Typing help hide