सप्टेंबर २००५

या शब्दाचा अर्थ काय? - २

ह्यासोबत

मराठीतल्या न समजणाऱ्या शब्दांचा अर्थ विचारण्यासाठी हा धागा वापरावा.

  • अडलेला शब्द विचारताना शक्य झाल्यास शब्दाचा संदर्भ द्यावा.
  • उत्तर देतानाही शक्यतो वाक्यात उपयोग करून द्यावा.
  • उत्तराचा संदर्भ देता आल्यास उत्तम.

Post to Feed

टीचभर
टीचभर
वीत?
फरक
धन्यवाद
चांगली माहिती.
ह्या शब्दाचा अर्थ काय?
टीच
काही शब्दांविषयी प्रश
पासंग
किनरी
तंतुवाद्य
अकलेचा कांदा
खंदकाचा कांदा
मराठी शब्द
संप्रपाती?
असावे
विकीरण
विचलन
लष्कर....
लष्कराच्या भाकऱ्या
"गिचमिड"चा अर्थ काय?
जवळ-जवळ काढलेले
मेषपात्र
समज बरोबर
अजागळ
अजागळ
अजागळ/संदर्भ
झपूर्झा
जा पोरी जा
झपूर्झा
टिमकी वाजवणे
उच्....छ्... रूं..
शृंखला..
उसळणारा
मोरगांव/मोरेश्वर
स्पृहणीय ..
बहुतेक
अर्थ
निस्पृह..
थोडा खुलासा हवा .
पांचाल व विश्वकर्मा
द्विवेदी, त्रिवेदी..
बेदी....
मिश्र, गुप्त
त्याचेच नवल !
वाचणे ताडणे??
उजवणे
उजवणे
वामांगी?
कूस उजवणे?
कूस उजवणे
दक्षिण/पूर्व???
दक्षिण का पूर्व
वामांगी
खसखस पिकणे ..
खसखस...
सराई
सराई...
सराय/नेताजी/चित्त
सराई/सराय/सराईत
जिज्ञासा .
पडभोजन ..........
पडभोजन
व्याही भोजन
मुलीच्या सासरी
पडभोजन
पड
पड पुढे चालू
पट्टु=रेशीम
भाष .....
आणखी काही......
हिमटेपणा/गुळपीठ
गुळपीठ असणे
हिमटेपणा..
हेमटेपणा/पाठभेद
ससेहोलपट, ससेमिरा
ससेमिरा
संतोषराव/३ महिने
शुद्ध स्पटिक .
वैषम्य
मीराताई-शब्दार्थ
फ़िरंगी
नवा लेख सुरू करा

Typing help hide