मे २३ २००६

हे शब्द असे लिहा ( अ - अ २ )

ह्यासोबत
अधोमूल्यन
अनुकंपनीय
अनुषंगाने
अपील
अधोरेखित
अनुकरणीय
अनुष्ठान
अपीलकार
अध्यात्म
अनुकूल
अनुसार
अपुरा
अध्यारोप
अनुक्रम
अनुसूचित
अपूर्ण
अध्याहृत
अनुक्रमांक
अनुस्यूत
अपूर्णांक
अध्वर्यू (र्यु)
अनुक्रमणिका
अनुस्वार
अपूर्व
अनंत चतुर्दशी
अनुग्रह
अनुज्ञा
अपूर्वाई
अनन्वय
अनुगृहीत
अनुज्ञेय
अपेशी (अपयशी)
अनन्वित
अनुचित
अमृत
अपेक्षित
अनपेक्षित
अनुच्चारित
अनैतिक
अपौरुषेय
अनभिषिक्त
अनुज
अनैतिहासिक
अप्रगल्भ
अनभिज्ञ
अनुत्पादक
अनौपचारिक
अप्रत्यक्ष
अनसूया
अनुताप
अनौचित्य
अप्रतिम
अनहित
अनुत्तीर्ण
अन्नपूर्णा
अप्रतिष्ठा
अनागोंदी
अनुदार
अन्नान्नदशा
अप्रबुद्ध
अनाठायी
अनुनय
अन्याय
अप्रसिद्ध
अनादी (दि)
अनुनासिक
अन्याय्य
अप्रस्तुत
अनामिक
अनुपमेय
अन्यायी
अप्रासंगिक
अनावरण
अनुपस्थिती (ति)
अन्योक्ती (क्ति)
अप्राप्य
अनावश्यक
अनुपालन
अन्वर्थक
अप्रिय
अनावर्ती
अनुप्रास
अपकीर्ती (र्ति)
अबकारी
अनावृत
अनुबंध
अपंग
अबदागीर
अनावृष्टी (ष्टि)
अनुबोधपट
अपन्हुती (ति)
अबाधित
अनासक्ती (क्ति)
अनुभवी
अपप्रयोग
अब्रह्मण्यम्
अनिमिष
अनुभूती (ति)
अपभ्रंश
अब्रूदार
अनियंत्रित
अनुमोदन
अपमृत्यू (त्यु)
अभिजात
अनिर्वचनीय
अनुयायी
अपरंपार
अभिजित
अनिरुद्ध
अनुरक्त
अपरिचित
अभिनव
अनिर्णित
अनुराग
अपरिमित
अभिनिवेश
अनिल
अनुरूप
अपरिहार्य
अभिनेता
अनिवार्य
अनुलक्षून
अपवित्र
अभिनेत्री
अनीती (ति)
अनुवाद
अपशकुन
अभिप्राय
अनुकंपा
अनुशासन
अपसिद्धान्त
अभिप्रेत

Post to Feedछान
अनु ताई

Typing help hide