मे २४ २००६

हे शब्द असे लिहा (अ - अ ३ )

ह्यासोबत
अभिमान
अरविंद
अल्पायुषी
अव्याप्ती (प्ति)
अभियंता
अरसिक
अल्पोपाहार
अंशतः
अभियांत्रिकी
अराजकता
अवगुण
अंशधारी
अभियोग
अराष्ट्रीय
अवगुंठन
अंशराशीकरण
अभिरक्षक
अरिष्ट
अवगुंठित
अशरीरी
अभिरुची (चि)
अरुची (चि)
अवचित
अशरीरिणी वाणी
अभिरुचिसंपन्न
अरुण
अवडंबर
अशाश्वत
अभिलाषा
अरुंधती
अवतारी
अशास्त्रीय
अभिलेख
अरेरावी
अवंती (अवंतिका)
अशिष्ट
अभिवेदन
अर्जित
अवतीर्ण
अशिक्षित
अभिव्यक्ती (क्ति)
अर्जुन
अवधूत
अशील
अभिवृद्धी (द्धि)
अर्थमंत्री (त्रि)
अवधी (धि)
अंशुमाली
अभिशाप
अर्थशास्त्र
अवनती (ति)
अंशू (शु)
अभिषेक
अर्थसंकल्प
अवनी (नि)
अश्रू (श्रु)
अभिसारिका
अर्थांतरन्यास
अवमूल्यन
अश्रुपात
अभीष्टचिंतन
अर्थालंकार
अवलक्षणी
अशुभ
अभ्यंगस्नान
अर्धशिशी
अवलंबणे
अश्लील
अभ्यसनीय
अर्धांगी
अवांतर
अश्वशक्ती (क्ति)
अभ्यासू
अर्धोन्मीलित
अवर्णनीय
अश्विनी
अभ्युदय
अर्पण
अवशिष्ट
अष्टपदी
अमर्याद
अर्पित
अवसानघातकी
अष्टपैलू
अमली
अर्वाचीन
अविकारी
अष्टमी
अमानुष
अर्वाच्य
अविचारी
अष्टावधानी
अमावास्या
अर्हता
अविच्छिन्न
अष्टौप्रहर
अमित
अर्हताकारी
अविद्या
असंगती (ति)
अमीर
अलगूज
अविनाश
असडीक
अमुक
अलंकृत
अविनाशी
असंतुष्ट
अमुकतमुक
अलाहिदा
अविभक्त
असंबद्ध
अमूर्त
अलिखित
अविरत
असंभाव्य
अमूल्य
अलिप्त
अविवाहित
असंस्कृत
अमृत
अलीकडे
अविश्रांत
असहकारिता
अमोलिक
अलौकिक
अविश्वसनीय
असहाय
अयुक्त
अल्पसंख्याक
अवैध
असह्य
अरण्य
अल्पस्वल्प
अव्यंग
असहिष्णुता

Post to Feedप्रश्न
बारकाई
दुवे
डागडुजी
अव्याप्ती
अव्याप्ती
थोडीशी चूक
प्रश्न
अव्याप्ती
शुद्ध मराठी
प्रश्न : अवनी शब्दाची व्युत्पत्ती
अवनी म्हणजे पृथ्वी

Typing help hide