मे ३० २००६

हे शब्द असे लिहा ( उ - ए )

ह्यासोबत
उभारी उसनवारी ऋतुमती एकरकमी
उरस्फोड उस्ताद ऋतू (तु) एकराष्ट्रीयत्व
उराउरी

ऋत्विज
एकरूपत्व
उरूस

ऋद्धी (द्धि)
एकलकोंडा
उर्दू

ऋषभ
एकवचनी
उर्मट
ऊठबस
ऋषिपंचमी
एकवाक्यता
उर्वरित
ऊत
ऋषिमुनी (नि)
एकविध
उर्वी
ऊद
ऋषी (षि)
एकसंध
उल्का
ऊदबत्ती

एकसमयावच्छेदेकरून
उल्लंघन
ऊन


उल्लंघित
ऊब
एककल्ली
एकाएकी
उल्लसित
ऊर
एकखांबी
एकांकिका
उल्लेख
ऊर्जा
एकचित्त
एकाकी
उल्लेखनीय
ऊर्जितकाळ
एकजूट
एकाग्रचित्त
उल्हास
ऊर्जितावस्था
एकटाकी
एकात्मता
उल्हसित
ऊर्ध्व
एकतंत्री
एकात्मीकरण
उःशाप (उश्शाप)
ऊर्ध्वदेहिक
एकतर्फी
एकात्मीकृत
उशिरा
ऊर्फ (उर्फ)
एकतानता
एकांगी
उशी
ऊर्मिला
एकतारी
एकांडा (ड्या)
उषःकाल
ऊस
एकंदरीत
एकांतिक
उषःपान
ऊहापोह
एकदशांश
एकादशी
उषा

एकदाणी
एकी
उष्टा

एकदेशी
एकीकडे
उष्टावण
ऋग्वेद
एकदेशीय
एकीकरण
उष्ण
ऋग्वेदी
एकनिष्ठ
एकीबेकी
उष्णतामान
ऋचा
एकपत्नीव्रत
एकुलता
उष्मा
ऋजू (जु)
एकपंथी
एकुलता एक
उष्मांक
ऋजुता
एकपाठी
एकूण
उष्माघात
ऋण
एकपात्री
एकटी
उसळी
ऋणको
एकबाणी
एकेरी
उसंत
ऋणाईत
एकभुक्त
एखादा
उसे
ऋणानुबंध
एकमार्गी
एतद्देशीय
उस्तवारी
ऋणी
एकमुखी
एरवी (व्ही)

Post to Feedपुन्हा काही प्रश्न
उर्वी व एकदाणी
उर्वीजा
उल्लसित/उल्हसित
एकीबेकी

Typing help hide