जून २००६

हे शब्द असे लिहा ( कों - ख्रि )

ह्यासोबत
कोरडवाहू
क्रीडन
खटपट्या
खवय्या
कोरांटी
क्रीडा
खट्टू
खस्वस्तिक
कोरीव
क्रीडांगण
खट्याळ
खळगी
कोलांटी
क्रुद्ध
खडखडीत
खळाळी
कोलीत
क्रूर
खंडणी
खाकी
कोल्हाटी
क्रूस
खडबडीत
खाटीक
कोल्हेकुई
क्रोधाग्नी (ग्नि)
खडाजंगी
खांड
कोवळीक
क्रोधायमान
खडाष्टक
खांडवी
कोविद
क्रोधित
खंडित
खांडोळे
कोशाध्यक्ष
क्रौंच
खडीसाखर
खाणाखुणा
कोशिंबीर
क्रौर्य
खंडोगणती
खात्री (खातरी)
कोळिष्टक
क्लिष्ट
खड्ग
खात्रीलायक
कौटिल्य
क्लीब
खणखणीत
खादी
कौटुंबिक
क्लेशदायक
खतावणी
खादीधारी
कौतुक
क्वचित
खनिज
खांदेकरी
कौतूहल

खंबीर
खानदानी
कौंतेय

खरखरीत
खानेसुमारी
कौमार्य
खंगणे
खरडपट्टी
खारीक
कौमुदी
खगोलशास्त्र
खरपुडी
खालील
कौलारू
खग्रास
खरपूस
खाशीस्वारी
कौशल्य
खचित (= जडित)
खरबरीत
खाष्ट
कौशिक

खरबुजी
खिचडी
कौस्तुभ
खचीत (= खरोखर)
खरबूज
खिजगणती
क्रमशः

खरमरीत
खिटी (खिट्टी)
क्रमिक
खच्ची
खराखुरा
खिडकी
क्रयविक्रय
खच्चून
खराबी
खिंडार
क्रयशक्ती (क्ति)
खजिनदार
खरीददार
खिदमदगार (खिजमदगार)
क्रांतिकारक
खजिना
खरेदी
खिन्न
क्रांती (ति)
खंजिरी
खरीप
खिरापत
क्रिकेट
खंजीर
खरूज
खिलाडी (खिलाडू)
क्रियापद
खजील
खर्चीक
खिल्लार
क्रियाविशेषण
खजुरी
खलबत्ता
खिलारी (खिल्लारी)
क्रियाशील
खजूर
खलाशी
खिळखिळा
क्रियाशून्य
खटपटीत
खलिता
ख्रिस्त

Post to Feedक्लीब, खस्वस्तिक
क्लीब म्हणज
दुरुस्ती

Typing help hide