जून २००६

हे शब्द असे लिहा ( चु - ज )

ह्यासोबत
चुकूनमाकून
चोहीकडे
छबी
जंजाळ
चुगलखोर
चोळीबांगडी
छबीदार
जंजिरा
चुगली
चौकडी
छळवादी
जटायू (यु)
चुटपूट
चौकशी
छाटणी
जटिल
चुणचुणीत
चौकी
छातीठोक
जठराग्नी (ग्नि)
चुणूक
चौकीदार
छांदिष्ट
जडजवाहीर
चुणचूण
चौकोनी
छानछोकी
जडजोखीम
चुनखडी
चौघडी
छापील
जडशीळ
चुपचाप
चौथाई
छायाचित्र
जडित
चुंबन
चौपदरी
छावणी
जडीबुटी (जडीबुट्टी)
चुरचुरीत
चौरंग
छीः ! (छिः)
जडीव
चुरुचुरू
चौऱ्याण्णव
छिथू (छिः थूः)
जंतू (तु)
चुळबूळ
चौऱ्यायशी
छिद्र
जंत्री
चूक
चौर्य
छिद्रान्वेषी
जननशास्त्र
चूकभूल
चौसष्ट
छिन्नभिन्न
जननी
चूडामणी (णि)
च्याऊम्याऊ
छिन्नी
जनरूढी
चूर
च्युत
छेकापन्हुती (ति)
जनार्दन
चूर्ण
च्युती (ति)
छोकरी
जन्मकुंडली
चूल

छोटी
जन्मजन्मांतरी
चूळ


जन्मतः
चेटकी
छकडी

जन्मतिथी (थि)
चेटूक
छडी
जखमी
जन्मदिन
चेंडूफळी
छडीदार
जखीण
जन्मदिवस
चेष्टित
छत्तिशी
जख्खड म्हातारा
जन्मभूमी (मि)
चेष्टेखोर
छत्तीस
जगजेठी
जन्माष्टमी
चेहरा
छत्रपती (ति)
जगज्जीवन
जन्मोजन्मी
चैतन्य
छद्मी
जगड्व्याळ
जपणूक
चैत्र
छंदःशास्त्र
जगदुद्धार
जप्ती
चैत्रांगण
छंदीफंदी
जगद्गुरू (रु)
जबरदस्ती
चैनी
छंदोबद्ध
जगन्नाथ
जबानी
चोपडी
छपरी
जगन्निवास
जबाबदारी
चोरखिसा
छप्पर
जगप्रसिद्ध
जंबिया
चोरूनमारून
छपाई
जंगली
जमदग्नी (ग्नि)
चोवीस
छबिना
जंगी
जमावबंदी

Post to Feed
Typing help hide