जून १० २००६

हे शब्द असे लिहा (जुं - टि)

ह्यासोबत
जुंपणे
ज्वारी
झिरमिळी (झिळमिळी)
टंकलिखित
जुलमी
ज्वालाग्राही
झिलई
टकळी
जुलाब
ज्वालामुखी
झीज
टक्केटोणपे
जुलूम

झीट
टंगळमंगळ
जुलूस

झुकांडी
टचटचीत
जुलै
झकझकीत
झुंज
टंचाई
जुवेबाजी
झकाझकी
झुंजार
टणत्कार
जुळणी
झंकार
झुंजुमुंजु (झुंजूमुंजू)
टपली
जुळारी
झक्कू
झुडूप
टणटणीत
जुळे
झगझगीत
झुणका
टरबूज
जू
झगमगीत
झुंबड
टर्रेबाजी
जूट
झंझावात
झुंबर
टवटवीत
जून
झडती
झुरका
टवाळकी
जेथून (जिथून)
झणझणीत
झुरळ
टवाळी
जेरी
झणत्कार
झुरुमुरु
टळटळीत
जैन
झपूर्झा
झुला
टाइप (टाईप)
जोखमी
झब्बू
झुलूप
टाकाऊ
जोखीम
झळझळीत
झुळझुळ
टांगणे
जोगतीण
झळाळी
झुळूक
टाचणी
जोगिया
झाकणी
झूल
टापटीप
जोगी
झाडझुडूप
झेंडू
टापू
जोडणी
झाडणी
झेलचित
टाळू
जोरजबरी
झाडी
झोकांडी
टाळेबंदी
ज्युबिली
झाडू
झोटिंग
टिकली
ज्यूरी
झारी
झोटिंगशाही
टिकटिक
ज्येष्ठ
झावळी
झोपडपट्टी
टिकाऊ
ज्योतिर्लिंग
झिंग
झोपडी
टिचकी
ज्योतिःशास्त्र
झिंगा
झोपाळू
टिच्चून
ज्योतिषी
झिंजोटी
झोंबरा
टिटवी
ज्योती (ति)
झिणझिण्या
झोंबी
टिपण
ज्योत्स्ना
झिंबड
झोळी
टिपणी (टिप्पणी)
ज्वलन
झिम्मा

टिपणीस
ज्वलंत
झिमझिम

टिपूर
ज्वानी
झिरझिरीत
टंकलेखन
टिपूस

Post to Feedजा पोरी जा!

Typing help hide