जून १२ २००६

हे शब्द असे लिहा (ति - त्रै)

ह्यासोबत
तिन्हीसांजा (तिनिसांजा)
तीव्र
तुळशीपत्र
तोरडी
तिन्हीत्रिकाळ
तीक्ष्ण
तुळशी-वृंदावन
तोशीस
तिपाई
तुकडी
तूट
तोषित
तिपेडी
तुकतुकी
तूप
त्यागी
तिफण (तिफणी)
तुकतुकीत
तूर
त्याज्य
तिंबणे
तुच्छ
तूर्त
त्रयस्थ
तिमाही
तुटक
तूर्तातूर्त
त्रयी
तिमिर
तुटपुंजा
तूस
त्रयोदशी
तिरकमठा (तीरकमठा)
तुटवडा
तूळ
त्राटिका
तिरकस
तुटातुटी (तुटातूट)
तृण
त्रासिक
तिरडी
तुडतुडीत
तृणधान्य
त्रिकाल
तिरंदाजी
तुडवणी
तृणांकुर
त्रिकालदर्शी
तिरपगडे
तुडवणूक
तृतीय
त्रिकाळ
तिरपीट
तुडुंब
तृतीया
त्रिकूट
तिरमिरी (तिरिमिरी)
तुणतुणे
तृप्त
त्रिकोण
तिरशिंगराव
तुतारी
तृप्ती (प्ति)
त्रिकोणमिती (ति)
तिरसट
तुती
तृषार्त
त्रिखंड
तिरस्कार
तुंदिलतनू (नु)
तृषित
त्रिगुण
तिरस्कृत
तुफान
तृष्णा
त्रिज्या
तिरीप
तुंबडी
तेजःपुंज
त्रिदंडी
तिर्यग्योनी (नि)
तुंबळ (तुमुल)
तेजस्वी
त्रिदोष
तिऱ्हाईत
तुरग (तुरंगम)
तेजी
त्रिपुटी
तिलांजली (लि)
तुरटी
तेजीमंदी
त्रिपुंड्र
तिवई
तुरुंग
तेलंगी
त्रिपुरी
तिवारी
तुरुतुरु
तेलीतांबोळी
त्रिभुवन
तिसरी
तुलना
तेहतीस (तेहेतीस)
त्रिमूर्ती (र्ति)
तिळगूळ
तुलनात्मक
तैनात
 त्रिलोक
तिळतीळ
तुल्यबळ तुल्यबल
तैलबुद्धी (द्धि)
त्रिविध
तिळपापड
तुळस (तुळशी)
तोंडचुकार
त्रिवेणी
तीर्थप्रसाद
तुषार
तोंडपाटीलकी
त्रिशंकू (कु)
तीर्थरूप
तुष्टी (ष्टि)
तोंडवळा
त्रिस्थळी
तीर्थस्थान
तुसडा
तोंडीलावणे
त्रुटी (टि)
तीर्थस्वरूप
तुळई
तोंडले
त्रुटित
तीर्थाटन
तुळतुळीत
तोंडोतोंड
त्रैराशिक

Post to Feedअर्थ?

Typing help hide