जून १६ २००६

हे शब्द असे लिहा (नि - पं)

ह्यासोबत
निष्क्रिय
नीरव
नैराश्य
पंचगव्य
निष्कृती (ति)
नीरस
नैवेद्य
पंचतत्त्वे
निष्ठा
नीरा
नैष्ठिक
पंचम
निष्ठुर
नील
नैसर्गिक
पंचमहाभूते
निष्णात
नीलकंठ
नोकरशाही
पंचमी
निष्पत्ती (त्ति)
नीलगाय
नोटीस (नोटिस)
पचपचीत
निष्पन्न
नीलांबरी
नोंदक्रमांक
पंचराशिक
निष्पक्षपाती
नीलिमा
नोंदणी
पंचविशी
निष्पाप
नीळ
नौकानयनशास्त्र
पंचशील
निष्प्रभ
नुकता
नौकाविहार
पंचाईत
निष्फळ
नुकसान
नौसेना
पंचांग
निःसंग
नूतन
नौसैनिक
पंचामृत
निसटता
नूपुर
नौसैन्य
पंचारती
निःसंतान
नूर
न्यायनिर्णय
पंचेंद्रिये
निःसत्त्व
नृत्य
न्यायनिष्ठ
पटकी
निःसंदेह
नृप
न्यायनिष्ठुर
पटकूर
निःसंदिग्ध
नृपती (ति)
न्यायाधिकरण
पटाईत
निःसंशय
नृसिंह (नरसिंह)
न्यायाधीश
पटांगण
निसरडे
नेकी
न्याय्य
पटाशी
निसर्ग
नेणीव
न्याहारी
पटुत्व
निस्तेज
नेतृत्व
न्यून
पटू (टु)
निःसीम
नेत्रकटाक्ष
न्यूनगंड
पट्टशिष्य
निःस्पृह
नेत्रपल्लवी
न्यूनाधिक्य
पठडी
निळा
नेपथ्य
न्हाणीघर
पंडित
निक्षून
नेमणूक
न्हावी
पंडितंमन्य
नीच
नेमनिष्ठ

पंडिती
नीचकृत्य
नेमस्त

पडीक (पडीत)
नीज
नेस्तनाबूद (नेस्तनाबूत)
पंक्तिप्रपंच
पढतमूर्ख
नीट
नैरृत्य
पंक्ती (क्ति)
पढियंता
नीटनेटका
नैतिक
पक्वान्न
पढीक
नीतिमान
नैत्यिक
पंगुत्व
पणती
नीती (ति)
नैपुण्य
पंगू (गु)
पणतू
नीर
नैमित्तिक
पंचकर्मेंद्रिये
पण्यंगना
नीरज
नैय्यायिक  (नैयायिक?)
पंचक्रोशी
पंतप्रधान

Post to Feedपण्यंगना

Typing help hide