जून २१ २००६

हे शब्द असे लिहा (पा - पी)

ह्यासोबत
पाऊण
पाणिग्रहण
पारिपत्य
पिढीजाद
पाऊलवाट
पाणी
पारिभाषिक
पिंढरी
पाऊस
पाणीदार
पार्थिव
पितळ
पाऊसपाणी
पातकी
पार्वती
पितळी
पाकळी
पातळी
पार्श्वगायिका
पितामह
पाकीट
पाताळयंत्री
पार्श्वसंगीत
पितांबर
पाकोळी
पातिव्रत्य
पालखी
पितृऋण
पाखंडी
पांथस्थ
पालुपद
पितृद्रोही
पाखरू
पादचारी
पावित्र्य
पित्तप्रकृती (ति)
पागडी
पादाक्रांत
पाश्चात्य
पित्तशामक
पांगापांग
पादुका
पाश्चिमात्य
पिनाक
पांगूळगाडा
पानसुपारी
पाल्हाळीक
पित्ताशय
पागोळी
पापणी
पाषाण
पित्त्या
पांचजन्य
पापभीरू (रु)
पाहणी
पिनाकपाणी (णि)
पांचाली
पापिष्ट
पाहुणचार
पिंपळ
पांजरपोळ
पापी
पाहुणा
पिपासा
पाटली
पायगुण
पाक्षिक
पिपासू (सु)
पाटिलकी
पायचीत
पिकदाणी
पिष्टमय
पाटीदप्तर
पायधूळ
पिचपिचीत
पिसाट
पाटील
पायपीट
पिंगट
पिसारा
पाठपुरावा
पायमल्ली
पिंगळा
पिस्ता
पाठवणी
पायरी
पिंगा
पिस्तूल
पाठवणूक
पायाशुद्ध
पिचकारी
पिळपिळीत
पाठिंबा
पायाळू
पिच्छा
पिळणूक पिळवणूक
पाठीराखा
पारखी
पिछाडी
पिळा
पाठुंगळी
पारंगत
पिंजरा
पीक
पांडित्य
पारतंत्र्य
पिंजारी
पीकपाऊस
पांडुरोग
पारदर्शक
पिठले
पीकपाणी
पांढरपेशा
पारंपरिक
पिठी
पीछेहाट
पांढुरका
पारंबी
पिठूर
पीठ
पाणउतारा
पारमार्थिक
पिठूळ
पीठिका
पाणचक्की
पारलौकिक
पिठोरी
पीडा
पाणपोई
 पारिजातक
पिंडी
पीडित
पाणबुडी
पारितोषिक
पिढी
पीतांबर

Post to Feed
Typing help hide