जून २१ २००६

हे शब्द असे लिहा (पी - पै)

ह्यासोबत
पीयुष
पुतळी
पुरुष
पूरक
पीर
पुत्र
पुरुषत्व
पूरित
पीस
पुत्रवती
पुरुषार्थ
पूर्ण
पीळ
पुदिना
पुरुषोत्तम
पूर्णाहुती (ति)
पीळदार
पुन्हा
पुरोगामी
पूर्णिमा (पौर्णिमा)
पुकार
पुनःपुन्हा
पुरोहित
पूर्वग्रहदूषित
पुकारा
पुनरावृत्ती (त्ति)
पुलक
पूर्वपद
पुंगळी
पुनरीक्षण
पुलकित
पूर्वपीठिका
पुंगी
पुनरुक्ती (क्ति)
पुष्कर
पूर्वमीमांसा
पुच्छ
पुनर्जन्म
पुष्कराज
पूर्ववत
पुंज
पुनर्जीवन
पुष्करिणी
पूर्वार्ध
पुंजका
पुनर्वसन
पुष्ट
पूर्वापार
पुंजी
पुनर्वसू (सु)
पुष्टी (ष्टि)
पूर्वी
पुजारी
पुनर्विचार
पुष्टीदाखल
पूर्वोक्त
पुंजीपती
पुनर्विवाह
पुष्प
पूल
पुटकुळी
पुनश्च
पुष्पवाटिका
पृच्छा
पुंडरीक
पुनीत
पुष्पांजली (लि)
पृथक
पुंडाई
पुरचुंडी
पुष्पित
पृथक्करण
पुंड्र
पुरण
पुस्तक
पृथ्वी
पुढाकार
पुरणपोळी
पुस्तकविक्रेता
पृष्ठ
पुढारी
पुरता
पुस्ती
पेंगुळणे
पुढील
पुरवठा
पूजक
पेचप्रसंग
पुढून
पुरवणी
पूजन
पेटंट
पुणेरी
पुरश्चरण
पूजनीय
पेटी
पुण्य
पुरस्कर्ता
पूजा
पेटीवादक
पुण्यकर्म
पुरस्कार
पूज्य
पेंढारी
पुण्यतिथी (थि)
पुरस्कृत
पूट
पेंढी
पुण्यभूमी (मि)
पुराण
पूड
पेन्सिल
पुण्यशील
पुराणा
पूतना
पेरणी
पुण्यश्लोक
पुराणिक
पूर
पेशवाई
पुण्याई
पुराणोक्त
पूरग्रस्त
पेहेराव
पुण्याहवाचन
पुरातन
पूरनियंत्रण
पैंजण
पुतणी
पुरावा
पूर्ती (र्ति)
पैठणी
पुतण्या
पुरी
पूर्तता
पैलू

Post to Feedपुनरीक्षण
पुनरीक्षण
पुंड्रचे दोन अर्थ
पुंडरीक
खात्री नाही
पुष्टीदाखल
काही प्रश्न
काही उत्तरे

Typing help hide