जून २१ २००६

हे शब्द असे लिहा (पो - प्र)

ह्यासोबत
पोक्त
प्रख्यात
प्रतिपादन
प्रदीप
पोकळी
प्रगती (ति)
प्रतिपाळ
प्रदीप्त
पोटतिडीक
प्रगमनशील
प्रतिबंध
प्रदूषण
पोटदुखी
प्रगल्भ
प्रतिबिंब
प्रदूषित
पोटपूजा
प्रचंड
प्रतिबिंबित
प्रपंच
पोटभरू
प्रचलित
प्रतिभा
प्रफुल्ल
पोटरी
प्रचारक
प्रतिमा
प्रफुल्लित
पोटार्थी
प्रचीती
प्रतिवादी
प्रबुद्ध
पोतडी
प्रच्छन्न
प्रतिवेदन
प्रबोधिनी
पोपटपंची
प्रजापती (ति)
प्रतिष्ठा
प्रभंजन
पोफळी
प्रजासत्ताक
प्रतिष्ठित
प्रभावळ
पोलिस (पोलीस)
प्रजोत्पत्ती (त्ति)
प्रतिस्पर्धी
प्रभावी
पोशाख
प्रज्वलन
प्रतिसाद
प्रभू (भु)
पोशिंदा
प्रज्वलित
प्रतिक्षिप्त
प्रभृती
पोषक
प्रणयिनी
प्रतिज्ञा
प्रमाणभूत
पोषण
प्रणाली
प्रतीक
प्रमुख
पोषित
प्रणिपात
प्रतीती (ति)
प्रमुदित
पौगंडदशा
प्रणीत
प्रतीक्षा
प्रयत्नशील
पौरस्य
प्रतवारी
प्रतीक्षागृह
प्रयोगसिद्ध
पौराणिक
प्रति 
प्रतीक्षाधीन
प्रलोभन
पौरुष
(= कडे (अव्यय))प्रतीक्षित
प्रवचन
पौरुषेय
प्रतिकार
प्रत्यंचा
प्रवर्तक
पौरोहित्य
प्रतिकूल
प्रत्यंतर
प्रवासी
पौर्वापार्य
प्रतिकृती (ति)
प्रत्यवाय
प्रविष्ट
पौष
प्रतिक्रिया
प्रत्यही
प्रवीण
पौष्टिक
प्रतिगामी
प्रत्याहार
प्रवृत्त
प्रकट (प्रगट)
प्रतिजैविक
प्रत्युत्तर
प्रवृत्तिमार्ग
प्रकल्प
प्रतिदिनी
प्रथमतः
प्रवेशपरीक्षा
प्रकांडपंडित
प्रतिध्वनी (नि)
प्रथितयश
प्रशंसनीय
प्रकाशित
प्रतिनिधी (धि)
प्रदर्शन
प्रशंसा
प्रकृती (ति)
प्रतिपदा
प्रदर्शित
प्रश्नावली (लि)
प्रक्रिया
प्रतिपक्ष
प्रदक्षिणा
प्रशस्तिपत्र

Post to Feed
Typing help hide