जून २२ २००६

हे शब्द असे लिहा (प्र - फि)

ह्यासोबत
प्रशासक
प्राणप्रिय
प्रासंगिक
फटफटीत
प्रशासकीय
प्राणाहुती (ति)
प्रासादिक
फटाकडी
प्राशासनिक?
प्राणांतिक
प्रास्ताविक
फटिंग
प्रशिष्य
प्राणिज
प्राज्ञ
फडणवीस
प्रसंगावधानी
प्राणिविज्ञान
प्राज्ञा
फडणीस
प्रसंगोपात्त
प्राणी (णि)
प्रिय
फडफडीत
प्रसन्न
प्राणोत्क्रमण
प्रियकर
फडानिवडुंग
प्रसारमाध्यम
प्रातःकाल
प्रियंवदा
फणी
प्रसारित
प्रातर्विधी (धि)
प्रिया
फणींद्र
प्रसिद्ध
प्रातःस्मरण
प्रीत
फत्ते
प्रसिद्धी (द्धि)
प्रांतिक
प्रीतिविवाह
फंदफितुरी
प्रसूत
प्रांतीय
प्रीती (ति)
फंदी
प्रसूतिगृह
प्रात्यक्षिक
प्रीत्यर्थ
फरशी
प्रसूती (ति)
प्राथमिक
प्रुफ
फरसबंदी
प्रसृत
प्रादुर्भाव
प्रेरित
फरारी
प्रस्तावित
प्रादुर्भूत
प्रेषित
फलंदाजी
प्रस्थापना
प्रादेशिक
प्रेक्षक
फलज्योतिष
प्रस्थापित
प्राधान्य
प्रेक्षणीय
फलश्रुती (ति)
प्रहसन
प्राधिकरण
प्रोत्साहन
फलित
प्रक्षालन
प्राध्यापक
प्रोत्साहित
फसवणूक
प्रक्षिप्त
प्रापंचिक
प्रौढ
फसवेगिरी
प्रक्षेपण
प्राप्तिकर
प्रौढशिक्षण
फाजील
प्रक्षोभित
प्राप्ती (त्पि)
प्रौढी
फाटाफूट
प्रज्ञा
प्राबल्य
प्लीहा
फांदी
प्रज्ञाचक्षू (क्षु)
प्रामाणिक
प्लेग
फारसी (फारशी)
प्राकृत
प्रामाण्य

फालतू
प्राकृतिक
प्रायशः

फाल्गुन
प्रागतिक
प्रायश्चित्त
फकडी
फासळी
प्राचार्य
प्रायोगिक
फकिरी
फासेपारधी
प्राची
प्रायोजित
फकीर
फाळणी
प्राचीन
प्रार्थना
फक्की
फिकट
प्राचुर्य
प्रार्थनीय
फजिती
फिका
प्रांजळ (प्रांजल)
प्रावीण्य
फजीत
फिकीर
प्राणप्रतिष्ठा
प्राश्निक
फटकून
फिटंफाट

Post to Feed
Typing help hide