जून २६ २००६

हे शब्द असे लिहा (बे - भिं)

ह्यासोबत
बेगुमान ब्रह्मानंद  भरीव  भानू  (भानु)
बेचिराख  ब्राह्मण (ब्राम्हण)
भर्त्सना  भामिनी 
बेछूट  ब्रीद  भलाई  भारती 
बेटकुळी
ब्लॉक
भवति न भवति
भारतीय
बेडकी

भवानी
भारदस्त
बेडूक

भवितव्य
भारद्वाज
बेपर्वाई
भक्कम
भविष्य
भारंभार
बेफिकिरी
भक्तवत्सल
भविष्यनिर्वाहनिधी (धि)
भारूड
बेफिकीर
भक्तिमार्ग

भार्गव
बेबंदशाही
भक्ती (क्ति)
भविष्यवादी
भालू
बेमालूम
भगभगीत
भसभशीत
भालेकरी
बेमुर्वत
भगवंत
भस्मासुर
भावगर्भ
बेरीज
भगवती
भक्ष्य
भावप्रत्यय
बेरोजगारी
भगिनी
भाऊबंदकी
भावनाप्रधान
बेलीफ (लि)
भगीरथ
भाऊबीज
भावनाविष्कार
बेवकुफी (बी)
भंगुर
भाकीत
भावनाशून्य
बेवकूफ (ब)
भट्टी
भागीदार
भावनिक
बेवारशी
भडभुंजा (ज्या)
भागीरथी
भावभक्ती (क्ति)
बेशिस्त
भडाग्नी (ग्नि)
भाग्यवंत
भावात्म
बेशुद्ध
भंडारी
भाग्यशाली
भावरूप
बेसुमार
भडिमार
भाग्यहीन
भावार्थ
बेहत्तर
भत्ता
भाचेजावई
भाविक
बेहोषी
भद्रकाली
भाचेसून
भावी
बैरागी
भंपक
भाजणी
भावीण
बोकांडी
भंबेरी
भांजणी
भावुक
बोंबील
भयंकर
भाजीपाला
भाषक
बोलभांड
भरजरी
भांडकुदळ
भाषांतर
बोहनी (णी)
भरपाई
भाडभीड
भाषिक
बोहारीण
भरपूर
भांडार
भाष्यकार
बौद्ध
भयभीत
भाडेकरी (भाडेकरू)
भिकबाळी
ब्रह्म (म्ह)
भरणी
भाडेचिठ्ठी
भिकारी
ब्रह्मचारी (म्ह)
भरमसाट
भाडोत्री
भिंग
ब्रह्मर्षी (र्षि)
भरारी
भातुकली
भिडस्त
ब्रह्मांड
भरीत
भानामती
भिंत

Post to Feed
Typing help hide