मे २००६

गण गण गणात बोते

हे म्हणे कुठलेसे महाराज सतत म्हणत असत.

याचा अर्थ काय?

तसे बघीतले तर बरेच मनोरुग्ण अशी अर्थहीन बडबड करत असतात.

ते सगळेच महाराज की काय?

बेडोल शरीराचे, अर्धनग्न अवस्थेतले, गान्जाची चिलीम फुन्कणारे असे लोक अवतारी पुरुष कसे असू शकतात?

Post to Feed

संत गजानन महाराज, शेगाव
नीलकांत सहमत
नीलकांत सहमत
"गणि" चुकीचे
शेगावचे गजानन महराज
उचलली जीभ!
जरा जपुन लिहा...
दोन चर्चा
काय लिहीलंय ?
सन्जोप रावांशी सहमत
उपहास
विश्वास नाही
मनोरूग्ण
गजानन महाराज
पटले तर बघा ....
हा हा हा !
बरोबर ...
मनोरूग्ण
अगदी बरोबर...
काही प्रश्न.
काही माहिती
उत्तर
सखोल विवेचनासह
सहमत
निकोप चर्चा व्हावी
समजलो नाही!
व्याख्या
शेगावचे गजानन महाराज
गण गण गणात बोते
फोलपटे?
कारे भुललासि वरलीया
आधी नीट चौकशी करावी
काहीहीहीहीही!
तुम्ही हिंदू आहात काय?
सहमत
सहमत
फ़ारच छान .. अभिनन्दन
खपवून घेता कामा नये.
श्री गजानन कृपा
पुन्हा अशाच??!!
गाडगे महाराज????
प्रसिद्धी??
आधी होता
योग्य नाही !
सुन्दर -- सैयमी
सुन्दर, सैयमित , मोजका

Typing help hide