जून २६ २००६

हे शब्द असे लिहा (भि - म)

ह्यासोबत
भित्रा भुसार भोवताली मंजिरी
भित्तिचित्र भू भोवंड मजुरी
भित्तिपत्रक भूक भौतिक मंजुरी
भिन्न भूकंप भौगोलिक मजूर
भिक्षुकी भूगर्भशास्त्र भ्रमंती मंजूर
भिक्षूक भूगोल भ्रमनिरास मंजूळ (मंजुल)
भीक भूचर भ्रमिष्ट मज्जातंतू (तु)
भीड भूत भ्रष्टाचार मठाधीश
भीडमुर्वत भूतदया भ्रांती (ति) मंडई
भीती (ति) भूतपूर्व भ्रुकुटी मंडित
भीम भूदान भ्रूणहत्या मंडूक
भीमाशंकर भूदानयज्ञ
मणिबंध
भीरू (रु) भूपती (ति)
मणी (णि)
भीष्मप्रतिज्ञा भूपाळी मऊ मतपत्रिका
भीषण भूपृष्ठ मकरकुंडल मतभिन्नता
भुई भूमिका मकरध्वज मतमतांतर
भुईकोट भूमिगत मकरवृत्त मतमोजणी
भुईमूग भूमिती मकरसंक्रांत मताधिकार
भुक्कड भूमिहीन मक्ता मतस्वातंत्र्य
भुकेला भूमी (मि) मक्तेदारी मतिमंद
भुंगा भूर्जपत्र मखलाशी मती (ति)
भुजंग भूल मख्खी मत्सरी
भुणभूण भूलथाप मगरुरी (मग्रुरी) मंत्राग्नी (ग्नि)
भुताटकी भूलोक मगरूर (मग्रूर) मंत्रिमंडळ
भुभुःकार भूशिर मंगलाष्टक मंत्री (त्रि)
भुयार भूषण मंगलमूर्ती (र्ति) मत्स्यगंधा
भुरका भूषा मंगळसूत्र मत्स्यावतार
भुरटा भूषित मंचक मत्स्याहारी
भुर्दंड भूस मच्छरदाणी मथितार्थ
भुरूभुरू भृकुटी मच्छीमार मदतनीस
भुलाई भृंग मच्छीमारी मंदबुद्धी (द्धि)
भुवई (भिवई) भेसूर मजकूर मदांध
भुवन भैरवी मजबुती मंदिर
भुसभुशीत भोक्तृत्व मजबूत मदिरा

Post to Feed
Typing help hide