Warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: DELETE FROM sessions WHERE timestamp < 1416667730 in /home/manogat/public_html/d62/includes/database.mysqli.inc on line 128

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/manogat/public_html/d62/includes/database.mysqli.inc:128) in /home/manogat/public_html/d62/includes/bootstrap.inc on line 577

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/manogat/public_html/d62/includes/database.mysqli.inc:128) in /home/manogat/public_html/d62/includes/bootstrap.inc on line 578

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/manogat/public_html/d62/includes/database.mysqli.inc:128) in /home/manogat/public_html/d62/includes/bootstrap.inc on line 579

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/manogat/public_html/d62/includes/database.mysqli.inc:128) in /home/manogat/public_html/d62/includes/bootstrap.inc on line 580
कब्बडी ........ | मनोगत
 • warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/manogat/public_html/d62/includes/database.mysqli.inc:128) in /home/manogat/public_html/d62/includes/common.inc on line 142.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '27.187.220.80', '27.187.220.80', 1416867045, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '104.154.28.249', '104.154.28.249', 1416864148, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '199.48.81.4', '199.48.81.4', 1416865635, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '2b6eff414e9534552b0b4416d8db8421', '223.27.38.198', 1416864302, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '66.249.64.41', '66.249.64.41', 1416866437, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '183.60.214.123', '183.60.214.123', 1416867152, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '157.55.39.155', '157.55.39.155', 1416867499, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '27.153.215.89', '27.153.215.89', 1416866585, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '207.46.13.137', '207.46.13.137', 1416867464, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '66.7.214.220', '66.7.214.220', 1416866402, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '66.249.64.37', '66.249.64.37', 1416866763, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '180.76.6.43', '180.76.6.43', 1416866601, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '188.165.15.187', '188.165.15.187', 1416867482, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '54.242.190.171', '54.242.190.171', 1416867730, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '888dbb95901c0007ecfa686bcc81c4c6', '178.193.247.27', 1416866479, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '66.249.64.33', '66.249.64.33', 1416866101, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '157.55.39.156', '157.55.39.156', 1416866432, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '68.180.228.124', '68.180.228.124', 1416867415, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '157.55.39.242', '157.55.39.242', 1416867102, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '207.46.13.40', '207.46.13.40', 1416866935, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: REPLACE DELAYED INTO sessions ( uid, sid, hostname, timestamp, cache, session ) values ( 0, '157.55.39.158', '157.55.39.158', 1416866204, 0, '' ) in /home/manogat/public_html/d62/includes/mano_common.inc on line 1746.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT COUNT(sid) AS count FROM sessions WHERE timestamp >= 1416866830 AND uid = 0 in /home/manogat/public_html/d62/includes/session.inc on line 144.
 • user warning: Table './manogat_drupal6/sessions' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT DISTINCT u.uid, u.name, s.timestamp FROM users u INNER JOIN sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1416866830 AND s.uid > 3 GROUP BY u.uid ORDER BY s.timestamp DESC in /home/manogat/public_html/d62/modules/user/user.module on line 832.
नोव्हेंबर २००६

कब्बडी ........

महाराष्ट्राच्या मातीत वाढलेला अस्सल मराठमोळा खेळ म्हणजे कब्बडी. सामन्यातील थरार व वेळोवेळी उत्कंठा वाढवणारा खेळ म्हणजे कब्बडी. महीलांचा संघ असो वा पुरूषांचा संघ सामना पहायची मजा काही औरच असते. कब्बडी खेळाने आजवर अनेक कब्बडीपटूंना मान सन्मान , गलेलठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या मिळवून दिल्या.

कृपया आपणास कब्बडी या खेळाबद्दल माहीती असल्यास द्यावी.

Post to Feedविकिसाहेब...
विकिसाहेब...
सुमितसाहेब.........
सुमितसाहेब.........
विकिसाहेब...
सुमित साहेब......
हुतुतू का.....
कबड्डी - काही नावे....
आणखी
कबड्डी.. कबड्डी..
वेदश्री ताई.......

Typing help hide