महानोरांचे काव्य तर अर्थपूर्ण आहेच. ते (चिरफाड न करता) उलगडून दाखवल्यामुळे जास्तच मजा आली.