माझ्या अत्यंत आवडत्या अशा एका गाण्याविषयी लिहिलेत. गाणं पुन्हा डोक्यात घर करून गेलं...