अत्यंत सुंदर कविता... रसग्रहणही छान झाले आहे. ईतक्या सुंदर कवितेची ओळख करून दिल्याबद्दल धन्यवाद.