श्यामकर्ण म्हणजे काय ते कळले नाही.  अश्वमेधाशी संबंध आहे का?

"अनिरुद्ध" म्हणजे वारा असे वाटते.

(निर्बुद्ध)
सुभाष