श्यामकर्ण म्हणजे असा पांढरा घोडा ज्याचे फक्त कान काळे आहेत.

अनिरुद्ध म्हणजे स्वच्छंद असावे.

चू.भू.दे.घे.

छाया