इलेक्ट्रॉनिक्स = ?
सिस्टीम = ?

मला MEMS चे मायक्रो इलेट्रॉ मेकॅनिकल सिस्टीम्स् चे भाषांतर करायचे आहे... (उगीच मजा म्हणून नाही... हा माझा विषय आहे)

सूक्ष्म-विद्युत-यांत्रिक-क्षक्षक्ष ?