भाजी केवळ वाफवलेली असल्याने अत्यंत चविष्ट आणि कमी तेलात केल्यामुळे पौष्टिक पण असते.