आता भाजी खायला घ्यावी.   

हे फार आवडले :) 

करून पाहिल्यावर भाजीही आवडेलच म्हणा :)

वेगळी पाककृती सांगितल्याबद्दल धन्यवाद.