कोबीची वेगळ्या प्रकराने भाजी करावी असे कालच मनात आले होते आणि आज हे वाचले   करून बघते आता!