लिचेन हे मराठीत " दगडफूल" म्हणून ओळखले जाते........
                      मन